Konspekt do zajęć plastycznych

mgr Beata Regiec-Baścik


Data: ......................

Prowadzący: ............................

Grupa wiekowa: 12-16 lat, dzieci upośledzone w stopniu lekkim i umiarkowanym.

Dział programowy: zajęcia plastyczne.

Temat: Wiosna.

Cele:

 • integracja wychowanków poprzez wspólne działanie twórcze
 • rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej
 • doskonalenie sprawności manualnych
 • ćwiczenie koncentracji uwagi

Formy pracy:

 • praca z grupa,
 • zindywidualizowana

Metody pracy:

 • słowna - instrukcja słowna
 • czynna - zadanie do wykonania

Środki dydaktyczne:

 • kartki,
 • farby,
 • plastelina,
 • resztki materiałów,
 • kleje,
 • pędzle,
 • bibuła,
 • szablony,
 • zagadki,
 • nagranie "Cztery pory roku - Wiosna" A. Vivaldi.

Przebieg zajęć:

 1. CZĘŚĆ WSTĘPNA
   
  1. Omówienie tematyki zajęć.
    
  2. Rozwiązywanie zagadek wiosennych.

   
 2. CZĘŚĆ ZASADNICZA

  Na stole prowadzący rozkłada cztery kartki, każda z nich nosi tytuł:

  • "Wiosna w parku"
  • "Wiosna w górach"
  • "Wiosna w lesie"
  • "Wiosna na placu zabaw"

  Dzieci przy dźwięk ach muzyki poruszają się wokół stołu, gdy muzyka ucichnie, każde dziecko maluje lub nakleja elementy budujące wiosenny krajobraz zgodny z tytułem. Przy każdej kartce pracuje kilka osób. Gdy ponownie usłyszą muzykę przesuwają się do kolejnych obrazów. Powtarzamy to kilka razy aż prace zostaną skończone.

  Na koniec zajęć wspólnie oglądamy prace plastyczne, których autorami są wszyscy uczestnicy.

  Sprzątanie miejsca pracy.

               
     
 
Strona główna Opinie W sieci Downloads Publikacje E-learning E-sklep O stronie