Działa tylko w IE - sorry!    
     

Test socjometryczny

mgr Ryszard Chodyniecki


Współczesne dzieci bardzo wcześniej spotykają się z grupami społecznymi i podlegają ich oddziaływaniu. Każdą grupę społeczną np. klasę szkolną, rodzinę cechuje pewne zróżnicowanie. Dla wielu uczniów ta właśnie grupa jest terenem sukcesów i daje poczucie bezpieczeństwa, akceptacji i wysokiej samooceny, dla niektórych jednak przebywanie w grupie jest źródłem nieprzyjemnych doznań prowadzących do wytworzenia niewłaściwych postaw w stosunku do innych.

W celu poznania nieformalnej struktury klasy, a w szczególności rozmiaru i zasięgu zjawiska nieakceptacji stosuje się test socjometryczny. Wyniki badań pozwalają na wyodrębnienie uczniów nieakceptowanych w klasie.

Po raz pierwszy technikę badania struktury grupowej zastosował J. L. Moreno do badania grupy jeńców wojennych w czasie I wojny światowej.

Test socjometryczny jest jednym ze sposobów gromadzenia danych o stosunkach w grupie, polegający na uzyskaniu od jej członków odpowiedzi na pytania wymagające podania jednej lub kilku osób z którymi chcieliby się kontaktować lub współdziałać w określonych sytuacjach. Dane uzyskane za pomocą metody socjometrycznej służą do opracowania socjogramu.

Pytanie użyte w teście socjometrycznym:


Wygrałeś 3 bilety na premierę filmu "Matrix", kogo zabrałbyś ze sobą?

W załączeniu (wyniki.doc - 117KB) tekst źródłowy zawierający interpretację danych.

         
     
           
Strona główna Opinie W sieci Downloads Publikacje O stronie